Nordisk kultur har udviklet sig gennem mange århundreder og til stadighed inspirerer og fascinerer forskere og kunstnere. Fra de mystiske vikinger med deres maritime eventyr, deres sejladser til fremmede lande og deres skræddersyede smykker, der er guld værd i dag, til danske film fra det 20. århundrede, der stadig har en stor indflydelse på dagens populære kultur.

Selvom hvert land har udviklet en unik stil eller fælles elementer, har det lange tidsrum forholdsvis små regionale forskelle. De grunnleggende nordiske traditioner er blevet genopfrisket og videreført over århundreder og ses ofte reflekteret i dagens nutidige kultur som et bindeledd mellem fortiden og nutiden.

Vi kan især se nordisk kultur optræde i populært tv-programmer, litteratur og musik. Nogle historier spiller tydeligt på nordisk folklore og mytologi; det gamle nordiske sprog lyder gennem rapsamarbejder; filmeskaberne skildrer fortiden som en tysk-dansker lige igennem modstandsbevægelsen af ​​Anden Verdenskrig. Sammen skaber disse elementer en unik del af Danmarks historie, der ikke bare er bevaret gennem årene, men faktisk er blevet styrket.

Nordisk kultur har virkelig udviklet sig gennem årenes løb, fordi historierne og elementerne deri har undersøges og analyseres tålmodigt gennem generationer. Det betyder, at nordiske lande muligvis altid vil være et godt eksempel på hvordan kulturer kan trives over tid – og dette er et fantastisk syn!

Gennem årtusinder har Norden dannet et kompleks kulturgeografisk område, der kombinerer det bedste fra øst og vest. Her udvikledes en mangfoldig og dynamisk politisk, økonomisk og kulturel scene med mange lag af udtryk og traditioner. I de seneste århundreder har især forkærligheden for litteratur, teater, kunst og design fået en ny dimension – det er blevet et sømmeligt bindeledd mellem dem alle.

Kultur i Norden kan spores tilbage til oldtiden, hvor både asiatiske og europæiske kulturelle elementer blandet sig med de lokale traditioner. Dette indebar et større forskellighedsniveau end tidligere tiders ene-retning indflydelse, som skabte sammensmeltninger af eksotiske temaer med mere lokal inspiration. Bryggende på disse traditioner skyllede bølger af fortidsminder frem i renessancens kunstscene. Fra Italien og Frankrig spredtes ideer og motiver af nye mønstre, malerkunst og arkitektur til alle hjørner af Europa.

I dagens moderne samfund er Norden blevet præget af selvstændige politiske entiteter, der igen har resulteret i nationale kløfter, der adskiller dem. Dette har dog ikke tilsløret, at de stadig udgør en vigtig del af den nordiske identitet. Med det øgede samarbejde mellem landene har den gamle historie sat sig dybe spor, som finder udtryk i mange former for moderne kultur – eksempelvis musik, film, billedkunst og teater – som alle gengiver disse forskellige former for identitetsudtryk. Det er nemlig det herved skabte rum mellem det gamle og det nye, der ofte gør Nordens kulturliv så levende som det er.

Nordisk kultur har altså udviklet sig over mange århundreder med poesi, malerkunst og arkitektur som dens drivkræfter. Det er farverigt og mangfoldigt og består af den nye viden sammenblandet med de gamle traditioner, hvilket er et utroligt stærkt fundament at bygge videre på.

Nordisk kultur har udviklet sig over mange århundreder, med stor betydning for vores levende samfund. Vi kan se denne kulturelle udvikling gennem forskellige former for forskning, fra arkæologiske undersøgelser til skriftlige beretninger.

Tilbage fra oldtiden da nordisk kultur først begyndte at formes, havde de tre hovedelementer skabelsen af religion, sprog og et følelsesmæssigt bånd sammenformet det tidlige nordiske kulturliv. De hårdføre naturforhold betød at folk i Norden tvingedes til at gå sammen og organisere deres liv og tro på en bedre fremtid. Det fik dem til at lære af hinanden og gjorde det muligt at få denne unikke del af kulturen. I dag er nordisk kultur meget forskelligartet, både historisk og nutidigt.

Ved siden af de historiske aspekter har Nordiske lande de seneste årtier været tvunget til at findes måder at tilslutte sig globaliseringen på. Samtidig er en stor diversitet bekendtgjort blandt de forskellige samfund, der formes indenfor disse lande. Disse yderligere tillæg til Nordisk kultur har medført flere unikke tendenser, som ikke tidligere har været set.

Vi kan se hvordan Nordisk kultur har været i stadig bevægelse og udvikling over mange århundreder. Selvom vi alle har forskellige perspektiver på dette emne, så er der ingen tvivl om at denne regionens evolution over tid har givet os en dybere forståelse for, hvorfor vi er som mennesker og for vores menneskelige evolution, såvel som vores interaktion som led i et socialt samfund.